Studiuję-głosuję

Logotyp RGB _v1Czy wiesz, że możesz oddać głos w najbliższych wyborach, przebywając poza miejscem swojego zameldowania? Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz tego dokonać? Studiuję-głosuję to ogólnopolska kampania informacyjna, której celem jest budowanie postaw obywatelskich i zachęcanie studentów do oddania głosu w nadchodzących wyborach prezydenckich – 10 maja.

Jak głosować poza miejscem zameldowania?

1. Jeżeli jesteś studentem przebywającym w dniu wyborów w domu studenckim lub zespole domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania, będziesz mógł głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

2. Jeżeli nie mieszkasz w domu studenckim, możesz głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale przebywasz lub w której będziesz przebywać w dniu wyborów. Wystarczy złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył do dnia 5 maja 2015 r. wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, złożyć taki wniosek. Wniosek taki składa się w Urzędzie Gminy, w której znajduje się wybrany lokal wyborczy, najpóźniej pięć dni przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 19 maja 2015 r.

3. Jeżeli jesteś związany długoterminowo z miejscem zamieszkania (planujesz w nim życie po ukończeniu studiów), możesz zostać wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek. Wniosek oraz deklarację należy pobrać w Urzędzie Gminy. Składając wypełnione dokumenty należy pamiętać o kserokopii dowodu osobistego.

infografika sg4. Jeżeli zamierzasz zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania z Urzędu Gminy. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie w kraju.

5. Głosowanie korespondencyjne kiedyś zarezerwowane było dla osób niepełnosprawnych, czy przebywających za granicą. Teraz to duże ułatwienie przysługuje każdemu wyborcy. Głosowanie korespondencyjne polega na złożeniu do 27 kwietnia wniosku pobranego ze strony Państwowej Komisji Wyborczej. Składa się go w Urzędzie Gminy, na terenie której jesteśmy w spisie wyborców (wniosek składamy osobiście, pocztą, telefaksem lub drogą elektroniczną). Na 7 dni przed wyborami do rąk własnych otrzymujemy pakiet wyborczy, oddajemy głos, zaklejamy dokładnie kopertę z kartą do głosowania i wkładamy do koperty zwrotnej wraz z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu, koniecznie z informacją o dacie i miejscu głosowania. Uzupełniony w ten sposób pakiet wysyłamy na adres obwodowej komisji wyborczej. Możemy go także samodzielnie zanieść do właściwego urzędu gminy na dzień przed głosowaniem lub w dniu głosowania.

Dlaczego warto udać się na wybory?

Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej. Jest równocześnie gwarantem ciągłości władzy państwowej, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności terytorialnej Polski.

My, jako studenci powinniśmy decydować o naszej przyszłości sami. Dlatego każdy z nas powinien udać się na wybory i zgodnie z własnymi przekonaniami rozsądnie oddać swój głos.

Więcej informacji o akcji Studiuję-głosuję możecie znaleźć na Facebooku: KLIK.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszym artykułem, w którym znajdziecie informacje o głosowaniu w skrócie: Jak głosować poza miejscem zameldowania?

The following two tabs change content below.
Katarzyna Leszczyńska

Katarzyna Leszczyńska

W Coś Nowego: tańczę, śpiewam, recytuję. Po prostu Kasia.

Napisz komentarz