„Nowoczesny patriotyzm to sztuczny twór” – wywiad z profesorem Piotrem Glińskim

IMG_2121Socjolog, wykładowca akademicki, ekolog i polityk. Kandydat na premiera technicznego Prawa i Sprawiedliwości. Profesor o jasnych i sprecyzowanych poglądach, których potrafi bronić w niezwykle inteligentny sposób. Zapraszamy na nasz wywiad z Piotrem Glińskim.

‘’Wielkim przejawem nowoczesnego patriotyzmu jest tworzenie takich faktów, aby odnawiać oblicze tej ziemi’’ – to słowa marszałka Jacka Sobczaka. A z czym Panu kojarzy się nowoczesny patriotyzm?

Nowoczesny patriotyzm? Nie wiem, o czym Pan do mnie mówi…

Niektóre grupy lewicowe i liberalne mówią o postrzeganiu patriotyzmu poprzez pryzmat wszechobecnej tolerancji, odrzuceniu historii, tradycji…

To sztuczny twór. To określenie to nie patriotyzm. Zwykłe gadanie. Nie ma lepszej definicji patriotyzmu niż miłość do ojczyzny, a w najbardziej heroicznych postawach – gotowość do oddania życia w imię wyższe. Oczywiście może też występować patriotyzm obywatelski, czyli troszczenie się o swoją wspólnotę, dobro wspólne, to te obowiązki, które są zaznaczone w Konstytucji, jako obowiązki względem państwa.
Umiejscowienie interesu narodu, ponad własny. Tak rozumiem patriotyzm.

‘’Największą wartością jest każda osoba ludzka’’. To słowa Jana Pawła II. Jednak obecnie każde media mainstreamowe za najwyższą wartość uważają  postęp. Idąc tym tropem, łatwo dochodzimy do wniosku, że jeśli nie chcesz postępu życia społecznego, personalnego, to nie chcesz wolności i dobra człowieka.

Zgadzam się z Panem, że ta retoryka jest rzeczywiście spotykana w mediach. To czysty bełkot, niestety często występujący. Kiedyś słowem chętniej używanym był rozwój. Jeżeli stosujemy te słowa naprzemiennie, to postęp jest prawidłowy, ma sens, kiedy dochodzi do czegoś dobrego, a nie złego. Wszystko zleży od tego, czy człowiek przyczynia się do rozwoju życia drugiego człowieka i czy potrafi bez ingerencji wybrać, co jest dla niego pożyteczne. Jednak na samym początku postęp trzeba zdefiniować. Jeżeli tego nie uczynimy, to będzie tylko pustą nazwą, używaną wytrychowo, bez refleksji.

‘’Tak mi dopomóż Bóg’’ – mogliśmy słyszeć wypowiedziane słowa przez wielu polityków w przysięgach oficjalnych. Jak to ma się do ich poczynań wobec wiary w praktyce?  Wielu posłów, choćby PO, ostatnio miało odmienne zdanie w Sejmie niż to, jakie mogła im wskazywać wiara…

Podejście do wiary jest często selektywne, chcemy wierzyć w to, co odpowiedniejsze i łatwiejsze. Przytoczyłem opinię znanego socjologa religijności ks. Piwowarskiego, z którą się zgadzam. Pamiętajmy, że grzesząc też jesteśmy selektywni…

Postępująca liberalizacja życia społecznego, widmo legalizacji takich dewiacji jak aborcja, eutanzja jest realna, może nie teraz, ale za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Czy takie pojmowanie liberalizmu jest właściwe?

Nie należy postrzegać całego liberalizmu jako systemu gorszącego. Jego prekursor, John Locke ogłosił trzy podstawowe tezy liberalizmu: życie, własność i wolność. Wiele różnych, gorących haseł jest z nimi utożsamianych, przez co doktryna traci. Mamy do czynienia z płaskim rozumieniem liberalizmu. Wolność to nie jest walka z życiem i pokonywanie moralnych granic. Kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego człowieka. Jako jednostki możemy mieć kłopoty z jej ustaleniem, ale jako wspólnota winniśmy myśleć racjonalnie. Ważne jest ustalenie tożsamości – wspólnie wyznawanych wartości, tego od 89’ roku nie zrobiliśmy.

The following two tabs change content below.
Tomasz Śmierzyński

Tomasz Śmierzyński

Studiuję dziennikarstwo i komunikację społeczną na I roku. Interesuję się sportem, polityką i historią. Nic tak nie poprawia mi humoru jak wypowiedzi polityków i zdania typu: ''Myślę, że przeszłość się już skończyła'', ''Mam swoje zdanie, zdecydowane zdanie. Ale nie zawsze się z nim zgadzam'' , "Mówię bez kartki, z głowy, czyli z niczego."
Tomasz Śmierzyński

Ostatnie wpisy Tomasz Śmierzyński (zobacz wszystkie)