Bądźcie w tym najlepsi, po prostu ludzcy!

 „Kolejna doroczna biesiada fascynatów pięknego mówienia, gromadzi nas dzisiaj w murach Uniwersytetu, który wkroczył w kolejne 100 – lecie swego istnienia. Dobrze stało się, że inicjatywą tegorocznego spotkania, fascynatów pięknego mówienia, spotykamy się w coraz to nowych gremiach.”  
                                                                                                                                                              prof. Karol Klauza

 

 „Tą inicjatywą przypominamy korzenie polskiej retoryki” – w taki oto sposób rozpoczął IX Międzyuczelniany Konkurs Oratorski, prof. Karol Klauza. „Dla zachowania pięknego mówienia na przyszłość, która nieuchronnie zmierza, pośród konfrontacji ze sztuczną inteligencją, w której algorytm zastępuje słowo.” – podkreślał dalej.

W konkursie mogą brać udział studenci polskich uczelni. Odbywa się on w trzech kategoriach: 

1. artystycznej,
2. retorycznej,
3. wypowiedzi improwizowanej

W kategorii artystycznej, publiczność mogła usłyszeć utwory m.in. Adama Mickiewicza, Fiodora Dostojewskiego czy Marka Twaina. Uczestnicy w niezwykły sposób interpretowali fragmenty dzieł, co czasem hipnotyzowało słuchaczy. Zaangażowanie i pasja, pokazywały, ile Ci młodzi ludzie włożyli pracy w przygotowanie do konkursu.

Kategoria retoryczna charakteryzuje się tym, że uczestnik musi przedstawić z pamięci przygotowaną mowę retoryczną na dowolny, wybrany przez siebie temat. Tematami poruszanymi w tej kategorii była: edukacja, europejskość a także nasz stosunek do języka ojczystego.

Kategoria trzecia, to jedna z trudniejszych kategorii konkursu oratorskiego. Uczestnik ma za zadanie przedstawić mowę improwizowaną na konkretny, wylosowany w trakcie konkursu temat. Na przygotowanie do wypowiedzi ma 1 minutę.
W tegorocznej edycji mogliśmy posłuchać mowy na tematy: jedna jaskółka wiosny nie czyni, puste talerze nie mają nic do powiedzenia, łatwiej rządzić innymi niż sobą, krok do przodu to dwa kroki w tył.


Studenci wykazali się dużą wrażliwością oraz kreatywnością. Gratulujemy zwycięzcom w każdej z kategorii!

Na koniec, niech naszym czytelnikom przyświeca myśl prof. Karola Klauzy: „My jednak tu i teraz wznosimy się ponad tę wizję konfrontacji. Chcemy swą retoryczną przygodą zachować słowa piękne i mądre. Czynimy, pomimo to uświadamianej sobie i innym, nieuniknionej konfrontacji, mową fałszu, półprawd, bełkotu i oratorskiego kiczu. Chcemy zachować tę ars – sztukę mówienia, dla pokoleń, którym wiedza będzie wszczepiana farmakologicznie i genetycznie (…). Wierzymy, że skuteczną pomocą retoryki i etyki, pozostaje wciąż aktualna jego (Horacego) maksyma ”carpe diem”, mówiąc „chwytajmy czas” (…). Ratując z powodzi bez słowności i złych mów, choćby jedno, swoje życie, jedną, choćby autentyczną wartość, jeden talent, ratujemy świat.”

 

 

The following two tabs change content below.
Klaudia Bzducha

Klaudia Bzducha

Studentka II roku. Interesuje się muzyką i kulturą. Od niedawna próbuje swoich sił w fotografii. Kontakt: klaudia.bzducha@gmail.com
Klaudia Bzducha

Ostatnie wpisy Klaudia Bzducha (zobacz wszystkie)