6 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Eksploatacji Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych

merlisiaWojny prowadzą do wielu szkód. Giną niewinni ludzie, a miasta są równane z ziemią. Ludzkie tragedie są nie do opisania. Mimo wszystko jednak konflikty zbrojne niosą za sobą coś jeszcze. Szkodzą ekosystemom i zasobom naturalnym. Giną zwierzęta i rośliny. Dzisiejszy dzień zwraca nam na to uwagę. 6 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Eksploatacji Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych.

Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, 5 listopada 2001 roku. Zgromadzenie nawiązało również do Deklaracji Milenijnej, która kładzie nacisk na konieczność ochrony naszego wspólnego środowiska naturalnego.

The following two tabs change content below.
Katarzyna Leszczyńska

Katarzyna Leszczyńska

W Coś Nowego: tańczę, śpiewam, recytuję. Po prostu Kasia.

Napisz komentarz