„Wolność, kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem…”.

Okrągły stółCo znaczy, że żyję w wolnym kraju? Bogdan Łyszkiewicz w piosence „Kocham wolność” śpiewa: „Wolność, kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem…”. Polacy od początku dziejów walczyli w obronie wolności Rzeczypospolitej Polskiej. W I wojnie światowej zginęło ponad pół miliona Polaków, natomiast w II wojnie światowej od 4,5 do 8 milionów.

Królestwo Polskie powstało po wydaniu aktu gwarantującego jego istnienie w 1916. Rok później utworzono Radę Regencyjną. Następnie, 11 listopada 1918, Rzeczpospolita Polska po 100 latach zaborów Prus, Rosji i Austrii odzyskała niepodległość. Tego samego roku w Lublinie utworzono Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Od tej pory władza zwierzchnia nad Królestwem Polskim należała do Rady Regencyjnej oraz Tymczasowego Rządu Republiki Ludowej.

Koniec czerwca 1976 r. to okres strajków i protestów. Robotnicy buntowali się przeciwko radykalnym podwyżkom cen żywności. Największe strajki odbyły się 25 czerwca w Radomiu i Ursusie.  Rok później kard. Karol Wojtyła w homilii z okazji koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy, upominał się o prawa dla robotników. Jesienią, 16 października 1978 r. odbyło się konklawe, podczas którego wybrano kard. Karola Wojtyłę na papieża. W 1979 r. na Placu Zwycięstwa w Warszawie, papież wypowiedział słowa, które zapamiętał cały świat:

I pielgrzymka do Polski Jana Pawła II„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”

Papież wezwał ludzi do nawrócenia oraz walki z ustrojem totalitarnym.

W 1980 r. utworzono Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”. Jej pierwszym przewodniczącym został Lech Wałęsa, człowiek który w latach 1990 -1995 sprawował urząd Prezydenta RP. Do powstania wyżej wymienionego Związku Zawodowego przyczynił się bł. Jan Paweł II.  Działanie „Solidarności” stanowiło przełom w odzyskaniu wolności przez Rzeczpospolitą Polską. Strajki w sierpniu 1980., w tym najważniejszy strajk Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej, przyczynił się  do demokratycznych wyborów w czerwcu 1988. Społeczeństwo polskie, w związku z tymi przemianami, miało duże oczekiwania wobec „Solidarności”.

Wyzwaniem dla Polski stało się przeprowadzenie reform w sferze politycznej oraz gospodarczej. Podczas odbudowy kraju pojawiły się liczne trudności. Nasza  gospodarka po wojnie oraz po kilku latach polityki PRL-u, nie mogła równać się z rynkiem krajów z zachodniej Europy. Rynek Polski został zalany importowanymi produktami z zagranicy. Wobec tej sytuacji zwiększyło się bezrobocie; zamykano zakłady pracy i zwalniano pracowników. Władze państwa polskiego nie broniły polskiej gospodarki w sposób dostateczny. M.in. nie przeprowadzono pełnej lustracji osób, które zajmowały stanowiska w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. Przez to trudno było powstrzymać wpływ osób, które wcześniej zajmowały ważne stanowiska w rządzie komunistycznym, na kierunek przemian zachodzących w naszym kraju.

Do rozmów pomiędzy przedstawicielami władz PRL-u, a przedstawicielami „Solidarności” oraz Kościoła doszło w 1989 r. Wydarzenia te nazwano Okrągłym Stołem. Wskutek tego, na początku czerwca przeprowadzono częściowo wolne wybory do Sejmu. Wkrótce odbyły się wybory prezydenckie. Wybrano w nich gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Rządził on Rzeczpospolitą  Polską w latach 1989 -1990.

Sytuacja odzyskania wolności przez Polskę jest skomplikowana. Miały na nią wpływ czynniki polityczne, społeczne, religijne. Polska jako pierwszy kraj obaliła komunizm. To, co wydarzyło się w naszym kraju, wywarło wpływ na ustrój polityczny Europy. Komunizm upadł. Dziś w Polsce możemy robić wszystko. Wolność słowa jest zagwarantowana przez Konstytucję 3 Maja. Nie ma ograniczeń, ani zakazów. Każdy może rozwijać się i wspólnie budować polskie społeczeństwo. Budować lepsze jutro.

The following two tabs change content below.
Anna Sabat

Anna Sabat

Psychologia i duchowość- tym się interesuję. Lubie spotykać się ze znajomymi, gotować z nimi i wspólnie podróżować. Przelewam swoje myśli na papier i tworze nowe teksty. 😉