Wielkie spotkanie ESN – National Platform

W dniach 26-29 maja w Lublinie odbędzie się National Platform – najważniejszy i największy zjazd statutowy stowarzyszenia Erasmus Student Network Polska. Erasmus Student Network jest największą organizacją studencką zarówno w Polsce jak i w Europie. Do naszej sieci należy 500 uczelni w Europie, a 38 w Polsce – mówi Vita Nadakhivska, członek komitetu organizacyjnego ds. kontaktów z mediami ESN LUT. – Główną misją ESN jest pomoc studentom korzystającym z programu Erasmus+ w zaaklimatyzowaniu się w kraju, do którego przyjeżdżają. Jednakże nasza organizacja studencka posiada jeszcze inne filary działalności między innymi: promowanie mobilności, podwyższanie kwalifikacji studentów na rynku pracy, walka z negatywnym wizerunkiem i stereotypami własnego kraju, działalność społecznościowa, sportowa i kulturowa oraz niesienie pomocy niepełnosprawnym.

ESN LUT logo

Organizatorami konferencji są członkowie lubelskich sekcji Stowarzyszenia ESN Polska: ESN LUT przy Politechnice Lubelskiej oraz ESN UMCS przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a także osoby z innych uczelni w łącznej ilości 40 wolontariuszy. Sekcja ESN UMCS Lublin działa na poziomie lokalnym od 2007 roku, a sekcja ESN LUT Lublin od 2011 roku. W roku akademickim wspólnie organizują około 30 projektów, z których większość jest cykliczna. Są to między innymi: Mentor, Movin’ Europe, Tandem, ESNcard, Dzień Erasmusa, Discover Europe, ESNOLYMPICS, ExchangeAbility, Social Erasmus.

Logo Główne NP

NP to prestiżowa czterodniowa konferencja, podczas której odbędą się wybory do nowego zarządu Erasmus Student Network Polska. W trakcie trwania wydarzenia będą poruszane tematy związane z dotychczasową działalnością organizacji studenckiej, rozwoju programu Erasmus+ oraz rozwoju kształcenia studentów w ramach obrad i paneli dyskusyjnych zwanych „small session”. W trakcie trwania zjazdu odbywa się również uroczysta gala, podczas której wręczane są nagrody oraz podziękowania najlepszym sekcjom. W konferencji bierze udział prawie 200 uczestników z 38 uczelni w Polsce, a także przedstawiciele przedsiębiorstw, zagranicznych instytucji oraz sekcji. W związku z wydarzeniem zapraszane są także władze uczelni, z której wywodzą się sekcje.

The following two tabs change content below.
Katarzyna Leszczyńska

Katarzyna Leszczyńska

W Coś Nowego: tańczę, śpiewam, recytuję. Po prostu Kasia.