„Problem jest w wyznaczaniu pewnych zadań.” – prof. Jerzy Nikitorowicz o edukacji międzykulturowej

W środę, 20 listopada, w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, odbyła się konferencja „Integracja cudzoziemców w Polsce. Wersja 2.0 czy 0:2?”. Jednym z zaproszonych gości był prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, z Uniwersytetu w Białymstoku. Wygłosił referat „Wielokulturowość i międzykulturowość w Polsce. Oczekiwania wobec edukacji międzykulturowej.”. Przed samą konferencją, udało nam się zająć mu chwilę i zadać kilka pytań. Z profesorem rozmawiała Katarzyna Leszczyńska.