Media dla biednych?

5 listopada w Kampusie Wschodnim KUL odbył się panel dyskusyjny pt.: ,,Media dla biednych?”, poświęcony tematyce informowania społeczeństwa o problemach ludzi ubogich za pomocą mediów.  W zorganizowanie spotkania zaangażowaliśmy się my, a także Stowarzyszenie Solidarności Globalnej, Centrum Wolontariatu w Lublinie, ,,Media w służbie integracji”, ,,Zintegrejszyn”, oraz Passion TV. Poruszone zostały bardzo ciekawe zagadnienia w przekroju kilku krajów.

Media dla biednych?

Coś Nowego wraz ze Stowarzyszeniem Solidarności Globalnej, Centrum Wolontariatu w Lublinie, „Media w Służbie Integracji”, „Zintegrejszyn” oraz Passion TV zapraszają na międzynarodowy panel dyskusyjny „Media dla biednych?”. Odbędzie się on już jutro, 5 listopada w Auli DMMII – 241 Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70. Wstęp na panel jest wolny. Rozpocznie się on o godzinie 11. 

„Media w służbie integracji. Działania na rzecz wsparcia medialnego inicjatyw integrujących cudzoziemców w Polsce.” – Warsztaty medialne

W dniach 7-8 marca 2014 roku odbyły się warsztaty medialne, zorganizowane przez Stowarzyszenie Solidarności Globalnej w Lublinie, w ramach realizacji projektu „Media w służbie integracji. Działania na rzecz wsparcia medialnego inicjatyw integrujących cudzoziemców w Polsce”. Warsztaty odbyły się w Poniatowej. Udział w szkoleniu wzięli studenci lubelskich uczelni.