W drodze do finału. KUL miejscem 2. etapu Olimpiady Medialnej

Przeszli przez wymagający etap wstępny. Do drugiego podeszli w myśl zasady: „nic nie muszą, wszystko mogą”. Z głową pełną wiedzy, z notatkami czytanymi do ostatniej chwili i z nadzieją, że będzie dobrze, rozwiązali test nt. mediów. Grupa 17 uczniów z Lubelszczyzny wzięła udział w 2. etapie Olimpiady Medialnej, którego partnerem jest Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL.