Prof. KAROL KLAZUA – IKONA WIEDZY

Zamiłowanie do ikon towarzyszy mu od lat. Dzisiaj śmiało możemy powiedzieć, że On sam jest ikoną. Ikoną wiedzy, wiary i dobra. Profesor Karol Klauza na Uroczystym Wręczeniu Księgi Jubileuszowej zwieńczającym jego naukową działalność, zachwycił swoją wszechstronnością wszystkich przybyłych na wydarzenie. Obchody 40-lecia pracy naukowej w obrębie teologii i medioznawstwa obyły się 13 czerwca w Centrum Transferu Wiedzy KUL.     Galę rozpoczęła sprawnie operująca słowem i żartem dr Małgorzata Żurakowska.  Pierwszym prelegentem, mówiącym o działalności prof. Karola Klauzy był ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL. „Obrazy, ikony to synteza…