Skład redakcji

 Funkcje                                                                                Imię i nazwisko 

Redaktor Naczelny                                                       Oliwia Flis

Zastępca Redaktora Naczelnego                         Krzysztof Chomicz

Redaktor Wydania

Sekretarze Redakcji

Reklama, promocja i PR                                            Wiktoria Frej, Małgorzata Mościcka

Szef działu „Kultura”

Szef działu „Sport”

Szef działu „Wydarzenia”

Szef działu „Zdrowie i uroda”

Dziennikarka                                                                  Wiktoria Frej

Dziennikarz                                                                    Krzysztof Chomicz

Dziennikarka                                                                 Svitlana Slyvchenko

Dziennikarka                                                                 Żaneta Choinka

Dziennikarka                                                                 Dominika Dybała

Dziennikarka                                                                 Natalia Jasińska

Dziennikarz

Dziennikarka

Napisz komentarz