Skąd wzięły się nazwy lubelskich dzielnic?

Każdego dnia spacerujemy ulicami Lublina. Większość z nich jesteśmy w stanie wskazać na mapie, jednak nie zastanawiamy się nad ich nazwami. Wiecie skąd się wzięły?

Czwartek – nazwa osiedla wywodzi się od czwartkowych targów, które odbywały się wokół kościoła
św. Mikołaja;
Czuby – określenie pojawiło się zanim powstało tam osiedle, a związane jest ze wzniesieniami nad
doliną Bystrzycy;
Rury (dziś LSM) – początkowo tereny te należały do zakonów Brygidek, Bonifratrów oraz Jezuitów
(stąd takie określenia jak Rury Jezuickie), jednak sama nazwa Rury wywodzi się od rur
wodociągowych, które dostarczały wodę z rzeki Bystrzycy;
Choiny – nazwa osiedla wywodzi się od lasu sosnowego, który w chwili powstania otaczał dany
obszar;
Dziesiąta – to jedna z najstarszych nazw lubelskich dzielnic, wywodzi się od niewolniczej ludności,
która osadzana była w grupach 10-osobowych, a później wykorzystywana do obsługi zarządu
należącego do władcy;
Wrotków – podobnie jak w przypadku Wrocławia, określenie pochodzi od zdrobnienia imienia
Wrocisław – Wrotek, Wrotko;
Tatary – nazwa ta wywodzi się od ludności tatarskiej, która osiedliła się w Lublinie w XIV w.;
Kalinowszczyzna – pierwsze wzmianki o niej pojawiły się w XVIII w., a swoją historię bierze od rodu
Kalinowskich, którzy przejęli tereny wcześniejszego Przedmieścia Lwowskiego;
Hajdów – początkowo nazywano ją Żydowskie, potem jednak przejęła nazwę swojego właściciela
Hajde;
Kośminek – podobnie jak poprzednie, dzielnica swoją nazwę zawdzięcza właścicielowi – Michałowi
Kośmińskiemu;
Zadębie – początkowo obszar okalał las dębowy, został jednak wycięty na początku XX w. ;
Czechów – wbrew pozorom, nazwy nie należy kojarzyć z osadnictwem czeskim. Ziemie te
początkowo należały do osoby nazywanej Czech (możliwe, że był to skrót od imienia Czesław);
Bazylianówka – dawniej była jurydyką ojców Bazylianów;
Felin – na cześć swojej żony Feliksy, nazwę tę nadał ówczesny właściciel folwarku Emanuel Graf;
Węglin – nazwa pochodzi od dzierżawczyni terenu Bronisławy Węglińskiej;
Abramowice –stara nazwa folwarku należącego do człowieka o imieniu Abram;
Bronowice – termin powstał od zdrobnienia imienia Bronisław, bądź Bruno.

The following two tabs change content below.

Kamila Olszewska