„S” kontratakuje na weSoło(?)

1361733211„Wild BoyS” haSło, które od kilku tygodni elektryzuje polSką opinię publiczną znów atakuje. I tym razem wSzyStkiemu winna jeSt  litera „S”, (ta Sama, którą krzewicielka pokoju, równości i kultury, czyli po proStu UEFA uznała za bliźniaczą SioStrę SwaStyki). Jakby tego było mało „S” wyStępuje podwójnie… Nie, nie, tym razem nikt nie chce zamykać nam Stadionu. Mało tego pierwSzy kibic (nie mylić z kibolSkim bandytą), Donald TuSk nie chce nikogo przepraSzać , a nawet Się z liter „S” śmieje.

„Wild BoyS”, wyStępuje jedno „S” – faSzyzm, raSizm, chuligańStwo. „AmbaSSada”, wyStępują dwa „S” – dobra zabawa, dużo śmiechu, świetna komedia. Niby wSzyStko jeSt proSte i logiczne. W końcu w kreatywnej matematyce (rozwijanej przez kandydata do ekonomicznego Nobla) dwa minuSy dają plus; stąd też dwa złe „S” dają pozytywny Skutek.
JuliuSz MachulSki (dwa „S”) poSzedł dokładnie tym tropem i poStanowił Stworzyć komedię, w której śmieje Się z Hitlera i faSzyzmu. Zdrowe, weSołe podejście (naStępna ma być komedia o SmoleńSku, roboczy tytuł KataSStrofa), za które każdy faSzysta w naSzym pięknym kraju powinien być wdzięczny. A, że tych faSzystów mamy niemal wSzędzie, tym więkSza powinna być ich radość, że tak znany reżySer, chce pokazać ludzką, weSołą, lekko kpiącą werSję powStałej we WłoSzech ideologii.
Ach jak cudownie wolna jeSt naSza Ojczyzna. Raz napis, mający przecież tyle z faSzyzmem,  jeSt traktowany jako  propaganda ideologiczna.  A innym razem tytuł filmu, nie Stojący nawet w pobliżu tematyki faSzyStowSkiej,  uważany jeSt za dobry żart i luźne podejście. Ta wolność interpretacji jeSt taka budująca.
Co jeszcze różni  te dwie niby bliźniacze Sytuacje? Bezapelacyjnie, wzorcowo piętnowany i z całą Surowością karany napis „Wild BoyS”, jednak nie przeSzkadza gromadzić Sporej liczby kibiców na trybunach. NatomiaSt tytuł „AmbaSSada”, Słusznie traktowany jak dobry żart (tynfa wart) raczej nie zapełnia Sal kinowych.
WnioSek z tego płynie jeden: „S” nie powiedziało jeSzcze oStatniego Słowa.

The following two tabs change content below.