„Jaki rozwój Polski?” V Chrześcijański Tydzień Społeczny

Bez nazwxXyW dniach 8-10 maja odbędzie się w na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego V Chrześcijański Tydzień Społeczny. Jak co roku, tak i tym razem przedstawiciele świata mediów, polityki i uczelni będą dyskutować na temat przyszłości Polski i starać się razem znaleźć wspólne pole do działania na rzecz dobrego rozwoju naszego kraju.

Chrześcijański Tydzień Społeczny to miejsce spotkania organizacji społecznych, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach. Wydarzenie to jest płaszczyzną spotkania i dialogu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. Jego celem jest refleksja na temat życia społecznego w Polsce i w Europie, prezentacja zaangażowania społecznego katolików, dyskusja nad ważnymi problemami społecznymi i poszukiwanie dróg ich rozwiązania w duchu nauczania społecznego Kościoła.

Zapraszamy serdecznie na to wydarzenie. Ważne jest by interesować się naszym krajem, a także widzieć jakie podejmowane są działania oraz jakie stanowiska mają poszczególne osoby, które wpływają na naszą rzeczywistość.

W tym roku będzie można na panelach dyskusyjnych porozmawiać z wieloma znakomitymi gośćmi, m.in. z : Włodzimierzem Karpińskim, Ryszardem Bugajem, Piotrem Dudą, Tomaszem Terlikowskim, czy Krzysztofem Żukiem.

Na zakończenie Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego odbędzie się piknik rodzinny, który rozpocznie się o godzinie 15:00 w sobotę – 10 maja 2014 roku w Domu Nasutów.

Bez nazwy-1

The following two tabs change content below.