Regulamin

Wstępne postanowienia

 1. Poniższy regulamin został stworzony z myślą o osobach odwiedzających serwis cosnowego.idiks.org. Osoby odwiedzające i korzystające z naszej strony automatycznie akceptują regulamin.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego założeń.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2013 i obowiązuje aż do jego korekty w podpunktach, albo całkowitej zmiany.
 4. Łamanie regulaminu jest obciążone konsekwencjami, które są opisane poniżej.

Strona

 1. Strona cosnowego.idiks.org jest oficjalną stroną gazety studenckiej Coś Nowego, powstającej przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 2. Celem strony jest przekazywanie świeżych informacji  z życia studentów oraz Uniwersytetu. Strona jest również rodzajem praktyki dziennikarskiej i pisarskiej.
 3. Redakcja nie odpowiada za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych na stronie.

Redakcja

 1. Moderowaniem treści oraz utrzymaniem porządku zajmuje się redakcja.
 2. Redakcja ma prawo zablokować użytkownika lub ograniczyć mu dostęp do strony.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i edycji komentarzy, które nie są zgodne  z regulaminem strony.

Użytkownicy

 1. Strona przeznaczona jest dla wszystkich. Każdy może zostać jej użytkownikiem.
 2. Użytkownik może korzystać  ze wszystkich materiałów dostępnych na stronie, ale zabrania mu się kopiowania i przetwarzania treści bez zgody redakcji.
 3. Komentarze dodawane na stronie:

– powinny dotyczyć tematu i treści artykułu/newsa/felietonu,

–  nie mogą być wyrażane za pomocą wulgaryzmów,

– nie mogą być obraźliwe w stosunku do autorów tekstów oraz osób i organizacji, o których dany tekst traktuje,

– nie mogą być reklamą innych serwisów,

– nie mogą się powtarzać, tzw. duble będą usuwane. Do zmiany treści komentarza służy edycja,

– nie mogą być pisane tzw. wersalikami (z użyciem Caps Locka),

– powinny być pisane zgodnie z zasadami gramatycznymi oraz ortograficznymi tak, by były one zrozumiałe dla innych użytkowników. W razie niezgodności z tym punktem regulaminu redakcja zastrzega sobie edycję lub usuwanie komentarzy.

Umieszczenie plików graficznych

 1. Użytkownik, zamieszczając plik graficzny, oświadcza, że ma do zamieszczanego pliku odpowiednie prawa, tzn.:
  – jest jego autorem,
  – uzyskał pozwolenie na zamieszczenie go na stronie od jego autora,
  – używa grafiki udostępnionej przez autora na odpowiedniej licencji.
 2.  Zabronione jest  dodawanie plików graficznych, zawierających treści: reklamowe, wulgarne, erotyczne, nawołujące do nienawiści, rasizmu lub przemocy, naruszające dobre obyczaje i sprzeczne z prawem.
 3. Zabronione jest dodawanie plików graficznych, zawierających informacje identyfikujące osoby trzecie (np. fotografie w połączeniu z danymi osobowymi, linkami do profili na serwisach społecznościowych, tablice rejestracyjne). Jeśli takie dane znajdują się na pliku graficznym należy je zamazać lub zakryć.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji regulaminu i do akceptowania lub usuwania zamieszczonych przez użytkownika plików graficznych według własnego uznania.
 5. Tylko i wyłącznie użytkownik odpowiada za pliki graficzne umieszczone przez siebie na stronie. Odpowiada on również za uzyskanie odpowiednich praw do ich publikacji. Redakcja nie jest w stanie zweryfikować praw użytkownika do zamieszczenia pliku graficznego i nie odpowiada za żadne szkody wynikłe z powodu zamieszczenia pliku graficznego bez zgody autora lub osób znajdujących się na zdjęciu.

Złamanie regulaminu

 1. Użytkownik, który złamie regulamin może zostać napomniany, a gdy upomnienia nie poskutkują i zasady nadal nie będą przestrzegane – redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego użytkownika.
 2. Celowe działanie na szkodę strony cosnowego.idiks.org (np. uporczywy spam, reklamowanie serwisów pornograficznych, próby włamań na stronę itp.) grożą zgłoszeniem sprawy na policję oraz wytoczeniem sprawy z powództwa cywilnego.

Prywatność

 1. Wejście każdego użytkownika na stronę cosnowego.idiks.org jest odnotowywane w bazie danych służącej do prowadzenia statystyk.

Zrzeczenie gwarancji

 1. Użytkownik strony cosnowego.idiks.org korzysta z niej na swoją odpowiedzialność. W całym zakresie prawnym. Strona cosnowego.idiks.org wraz z wszystkimi współpracownikami zrzekają się wszelkich gwarancji w związku z serwisem oraz jego użytkowaniem. Cosnowego.idiks.org nie daje gwarancji na temat dokładności lub kompletności zawartości strony oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie:

– błędy, pomyłki, przeoczenia nieścisłości zawartości,

– szkody osobistej, czy strat mienia, która wynikła z użytkowania naszej strony,

– przerwy w działaniu strony cosnowego.idiks.org,

– wszelkie usterki, wirusy, konie trojańskie lub podobne, transmitowane do lub poprzez nasz serwis przez osoby trzecie.

Końcowe postanowienia

 1. Osoba korzystająca ze strony cosnowego.idiks.org akceptuje wyżej wymieniony regulamin.
 2. Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w dowolnym czasie.