Otwarcie Centrum Transferu Wiedzy KUL

14889_800_600_18 grudnia zostało otwarte Centrum Transferu Wiedzy, które powstało w kampusie głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Inwestycja kosztowała prawie 24 milionów złotych i została sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego. Uroczyste otwarcie centrum zbiegło się z 97 rocznicą założenia Uniwersytetu. 

Ceremonię rozpoczęto od przemówienia Rektora KUL, ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego – (…) ufam też, że Centrum Transferu Wiedzy to nie tylko będzie budynek dydaktyczny, gdzie będą odbywały się różne posiedzenia. Będą również ulokowane bardzo ważne centra dla nas, chociażby centrum dla osób z niepełnosprawnością, gdzie będą odpowiednie laboratoria.

Centrum nie mogłoby istnieć bez dyrektora, który udzielił nam krótkiej wypowiedzi – Ta instytucja to nie tylko ośrodek dydaktyczny. To również idea lepszego, bardziej efektywnego transferowania wiedzy tłumaczy dr hab. Robert Szwed, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy.

Ceremonię uświetniło wręczenie odznaczeń państwowych pracownikom KUL. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odznaczył pracowników KUL za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę:

dr hab. Bogusław Marek, prof. KUL

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę:

 1.  Mgr Agnieszka Gryta
 2. Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński, prof. KUL
 3. Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
 4. Dr hab. Elżbieta Rydz
 5. Dr hab. Anna Rymuszka
 6. Dr hab. Ewa Trzaskowska

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę:

 1. Dr Dagmara Musiał
 2. Dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
 3. Dr hab. Wojciech Wytrążek

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej za szczególne zasługi dla oświaty Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostało odznaczonych 10 pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego:

 1. Dr Agata Błachnio
 2. Dr Aneta Duda
 3. Dr Renata Kołodziejczyk
 4. Dr Magdalena Lubiarz
 5. Prof. dr hab. Urszula Mazurczak
 6. Dr hab. Danuta Opozda
 7. Dr Anna Sugier-Szerega
 8. Dr hab. Marcin Szewczak
 9. Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża
 10. Prof. dr hab. Marian Żukowski
razem1
fot: www.idiks.org

Gratulujemy szczególnie wyróżnionym wykładowcom Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Cieszymy się również, że KUL wciąż się rozwija.  Przez drzwi Centrum z pewnością przejdzie wielu studentów, którzy z dumą będą mówić o uczelni. Miejmy nadzieję, że dzięki CTW wykształci się wielu zdolnych studentów.

Autor: Marlena Pietroń

The following two tabs change content below.