Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

545228_270450459749994_550768918_nAula Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za kilka tygodni zamieni się w prawdziwą scenę talentów. Bowiem już 12 kwietnia 2016 r. odbędzie się VI Konkurs Oratorski. Studenci będą rywalizować w jednej spośród czterech kategorii, w których przewidziane są cenne nagrody. Spróbuj swoich sił jako mówca. Zgłoszenia można wysyłać do 4 kwietnia.

Organizatorami wydarzenia są Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej. Dyrektorem konkursu jest pani dr Maria Gondek.

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:

 • Artystyczna – przedstawienie z pamięci wybranego tekstu literackiego (dowolny gatunek literacki, przy zgłoszeniu należy podać autora i tytuł)
 • Retoryczna – zaprezentowanie z pamięci przygotowanej mowy retorycznej na wybrany przez siebie temat
 • Interpretacji tekstu biblijnego – przedstawienie z pamięci fragmentu Pisma Świętego (przy zgłoszeniu należy podać, który fragment został wybrany do omówienia)
 • Wypowiedzi improwizowanej – organizatorzy 5 kwietnia udostępniają hasła tematyczne, z którymi trzeba wcześniej się zapoznać, a w trakcie konkursu po wylosowaniu tematu i krótkim przygotowaniu należy zaprezentować mowę.
 1. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej, wybranej przez siebie kategorii.
 2. Do udziału zaproszeni są studenci polskich uczelni.
 3. Chętni wysyłają zgłoszenia do 4 kwietnia pod adres e-mail: oratorski@gmail.com, w którym należy podać imię, nazwisko, uczelnię, kierunek i rok studiów oraz wybraną kategorię.
 4. Czas przedstawienia we wszystkich kategoriach wynosi maksymalnie do 5 minut.
 5. Kryteria oceniania:

– sposób interpretacji: czytelność intencji, konsekwencja w prowadzeniu tekstu

– sposób mówienia: wyrazistość, poprawność artykulacyjna, słyszalność, tempo, rytm wypowiedzi, stosowane pauzy, akcent, intonacja, dynamika wypowiedzi, przekaz emocji, stosowane gesty i mimika, opanowanie tremy

– w przypadku kategorii retorycznej i improwizowanej oceniana będzie także realizacja inwencyjna zagadnienia, kompozycja tekstu, argumentacja, słownictwo i sprawność w budowaniu zdań złożonych

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia tekstów niezgodnych z ramami programowymi konkursu.
 2. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów przekraczających uwarunkowania czasowe konkursu zaplanowano wstępne przesłuchania kwalifikujące do konkursu na 8 kwietnia 2016 r.
A tak wyglądał IV Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski:

„Dajcie mi właściwe słowo i odpowiedni ton, a poruszę cały świat”

Józef Conrad Korzeniowski

Zapraszamy do udziału!

VI Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski odbędzie się 12 kwietnia 2016 r. w sali C – 1030 (Aula Muzykologii) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (ul. Aleje Racławickie 14, 20-090 Lublin) o godz. 14.00.

The following two tabs change content below.
Ewelina Pomichowska

Ewelina Pomichowska

Jestem studentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Zainteresowań mam wiele i żadnych nie potrafię konkretnie wymienić. Lubię pisać, gotować, uśmiechać się i pomagać innym. Patrzę na świat przez "różowe okulary" i takim staram się go czynić wokół siebie 🙂
Ewelina Pomichowska

Ostatnie wpisy Ewelina Pomichowska (zobacz wszystkie)