Wszystko, o czym chcesz porozmawiać, czyli XXV Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia 2018

W dniach 16-18 kwietnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II miała miejsce jubileuszowa- XXV edycja Konferencji Aktualności Psychologicznych: AKTUALIA 2018 pt. „Chcesz o tym porozmawiać? ” organizowana przez Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL.

Pierwszy dzień otwierający wydarzenie ukazał nam obszerne spektrum problemów zdrowia psychicznego i uzależnień behawioralnych. Swoją wiedzę przedstawili wybitni specjaliści z różnych dziedzin psychologii, a mianowicie mgr Agnieszka Palacz- Chrisidis, która w precyzyjny sposób ukazała temat problemowego grania hazardowego młodzieży. Gościliśmy prelegentów z Łodzi i Warszawy- dr hab. Jana Chodkiewicza,prof. nadzwyczajnego UŁ skupiającego się w swojej prezentacji na depresji u mężczyzn oraz dr hab. Wandę Zagórską z UKSW w Warszawie, która skłoniła uczestników do refleksji nad kwestią uzależnienia młodych dorosłych od gier fabularnych. Po panelach rozpoczęły się warsztaty ze specjalistami ( dr Małgorzata Sitarczyk, dr Elżbieta Trubiłowicz, mgr Agata Klimek). Dowodem sukcesu pierwszego dnia Aktualiów 2018 potwierdza zapełnienie wszystkich dostępnych miejsc na warsztaty.

Kolejny dzień otworzył przed nami drzwi do dwóch ważnych sfer życiowych – relacji interpersonalnych i seksualności. Początek okazał się niezwykle owocny – odbyły się dwa panele z dr hab. Wojciechem Otrębskim, prof.KUL, który omówił seksualność osób niepełnosprawnych oraz z dr hab. Dorotą Czyżowską z UJ, która zwróciła uwagę na niezwykle istotną kwestię pojęcia „płci” w psychologii. Tak samo jak pierwszego dnia, odbyły się warsztaty skupiające się głównie na tematyce seksualności ( zaburzenia preferencji i inne) prowadzone przez takich znawców psychologii jak Wojciecha Oronowicza-Jaśkowiaka, mgr Monikę Czułnowską-Rybicką, mgr Klaudię Czaplę oraz dr Katarzynę Litwińską- Rączkę.

Trzeci dzień konferencji był dniem studenckim składającym się z pięciu paneli poruszających różnorodną tematykę z zakresu psychologii. Panel rozpoczynający wystąpienia dotyczył problemów zdrowia psychicznego, m.in. temat trudnego i wymagającego powrotu do „życia” i szkoły po przebytej chorobie onkologicznej przez nastolatka( mgr Aneta Kruk, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie). Panel drugi oscylował wokół tematyki seksualności. Pojawiły się wystąpienia dotyczące, np. wpływu palenia tytoniu na zaburzenia życia seksualnego u mężczyzn(Małgorzata Neścior, UM w Lublinie),a także przemocy seksualnej wobec słabszych( mgr Janusz Kawa, Uniwersytet Rzeszowski ). Niewątpliwie wystąpienia prowadzących zajęcia na wydziale psychologii KUL uświetniły przebieg wydarzenia. Mgr Sylwia Jankowicz przedstawiła wyniki własnych badań dotyczących erotycznej przestrzeni wirtualnej młodych mężczyzn wskazując na korelacje między kompetencjami relacyjnymi, a internetowymi aktywnościami seksualnymi ( IAS ). Natomiast mgr Aleksandra Radoń zwróciła uwagę na istotność dbania i niezapominania o seksualności osób uzależnionych(zarówno od substancji jak i behawioralnie) w terapii.

Panel III to nawiązanie do panelu I, czyli szeroko pojęte problemy zdrowia psychicznego. Gośćmi byli, m.in. mgr Agnieszka Franczok z UJ, która pokazała funkcjonowanie młodych dorosłych w warunkach polskich oraz mgr Agnieszka Laskowska z KUL w wystąpieniu o samobójstwach. Uczestnikom na pewno zapadną w pamięć dwie prezentacje na temat grup samopomocowych i ich nieocenionej roli w dążeniu do zdrowienia oraz kolejna na temat Grupy Wsparcia Trop koncentrującej się na osobach chorych psychicznie. Panel IV zatytułowany „Uzależnienia behawioralne” został w znacznym stopniu ubogacony w wystąpienia prelegentów z KUL. Katarzyna Bukowska opowiedziała o cyberseksie, Dominika Stachyra o mediach cyfrowych, Milena Atras o internecie, a natomiast Anna Mańkowska i Rafał Kazik skupili się na hazardzie. Ostatni V panel został poświęcony tematyce relacji interpersonalnych. Alicja Pelc, Paulina Prudaczuk oraz Anna Szczukiewicz z KUL przedstawiły swoją wiedzę na temat(kolejno): różnic między przyjaźnią, a miłością; zazdrością a samooceną w parach; kolizji w bliskich związkach. Studentki UJ(Sara Skupień, Anna Starowicz) skupiły się na aspekcie mizofonii w relacjach.

Wartościowa i atrakcyjna była także sesja plakatowa przedstawiająca różnorodne tematy, na które warto zwrócić uwagę w codziennym życiu, m.in. depresja poporodowa, przemoc seksualna, przemoc psychiczna, rozwody, choroby psychosomatyczne, inteligencja emocjonalna i inne ważne i skłaniające do refleksji tematy. Autorami byli studenci nie tylko Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale także Uniwersytetu Rzeszowskiego czy UMCS w Lublinie.

Zwieńczeniem konferencji Aktualia 2018 będzie jedyna i wyjątkowa Gala Freudów( 19.04.2018, sala CTW-408, godzina 18:00) podczas której odbędzie się premiera filmu ukazującego 60-lecie pracy Koła Naukowego Studentów Psychologii oraz 25-lecie Konferencji Aktualności Psychologicznych. Oczywiście, jak co roku, odbędzie się wręczenie Oscarów Psychologicznych dla wyróżnionych profesorów i studentów.

Reasumując, wydarzenie jakim jest Konferencja Aktualności Psychologicznych jest wydarzeniem nietuzinkowym, które przyciąga nie tylko studentów psychologii, ale także osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę o człowieku i współcześnie dotykających go problemach i dylematach. Długa historia i tradycja wydarzenia zdają się bezsprzecznie potwierdzać moją tezę. Patronat honorowy prezydenta miasta Krzysztofa Żuka czy patronat medialny magazynu psychologicznego Charaktery oraz Polskiego Radia Lublin ukazują znaczenie i rangę wydarzenia. Ponadto, zachęcamy do odwiedzenia strony – Aktualia na facebook’u i obejrzenia zdjęć z tegorocznej edycji.

The following two tabs change content below.