Mistrz Polski – tytuł czy sprawa w sądzie?

Wygrywając puchar, możesz dostać w bonusie wakacje za kratkami? Jak się okazuje, mimo wygrania tytułu Mistrza Polski, bardzo szybko można stracić tytuł, a co więcej za zdobycie go można mieć problemy karne.  

Dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo ważny aspekt kulturystyczny, czyli organizacja i tytułowanie zawodów. Wiele osób zapomina, jak ważne jest to, żeby mieć podstawy do zdobytego przez siebie tytułu.  

Jak się okazuje w wielu dyscyplinach sportu, naruszane jest jedno z podstawowych i wyłącznych praw polskich związków sportowych tj. prawo do organizowania w prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz Puchar Polski w danej dyscyplinie.  

W rzeczywistości, możemy bardzo często spotkać się ze stosowaniem przez podmioty inne niż polskie związki sportowe, swoich zawodów jako „Mistrzostwa Polski XXX lub Mistrzostwa Polski”. W domyśle XXX jest to skrót nazwy danego przedmiotu.  

Oficjalnie zawodnicy zdobywający tytuł “Mistrza Polski XXX”, tak naprawdę posiadają nieoficjalny tytuł, ponieważ nie został on wygrany w zawodach, organizowanych przez polski związek sportowy.  

Warto również zwrócić uwagę, że nazwy takie, jak “Mistrz Polski” czy “Puchar Polski” są nazwami własnymi. Prawo do używania powyższych nazw posiada wyłącznie polski związek sportowy, na mocy: 

Art. 13. sport Kompetencje zastrzeżone dla polskiego związku sportowego 

1. Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do: 
 1) Organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie; 
 2) Ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie;  
 3) Powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy; 
 4) Reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych.  

Co więcej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, potwierdza powyższe stanowisko dla polskiego związku sportowego, w zakresie wskazanym w art. 13 ustawy o sporcie ograniczają swobodę w zakresie organizowania lub uprawiania danego sportu. Ograniczenia te jednak nie występują w sporcie, w którym nie działa polski związek sportowy.  

Sprawa wydaje się być oczywista i nie wymagająca komentarza, jednak rzeczywistość jest całkowicie inna. Zazwyczaj takie ekscesy widzimy przy organizacji przez stowarzyszenia, które nie posiadają fachowej wiedzy z zakresu stosowania ustaw w sporcie.  

Każdy startujący, musi zwrócić uwagę na to, czy zawody są organizowane przez polski związek sportowy lub przez podmiot współpracujący z polskim związkiem sportowym. Dopiero jeżeli mamy pewność o takiej korelacji, otwarcie możemy tytułować się Mistrzami Polski.  

The following two tabs change content below.
Avatar

Emil Nowak

Zawodowo zajmuję się prowadzeniem osób pod względem treningowo-dietetycznym oraz motywuje. Szereg kursów, na które uczęszczam pozwala mi dotrzeć do człowieka i pomóc mu na tyle, na ile On sam potrzebuję Moimi zainteresowaniami są: Szeroko pojęta kulturystyka(anatomia, biomechanika, odżywianie, periodyzacja treningowa, farmakologia(w której widzę szczególne zamiłowanie)), motywacja i pomoc innym, ale również rozwój osobisty na każdej możliwej płaszczyźnie.

Napisz komentarz