Media dla biednych?

cisel5 listopada w Kampusie Wschodnim KUL odbył się panel dyskusyjny pt.: ,,Media dla biednych?”, poświęcony tematyce informowania społeczeństwa o problemach ludzi ubogich za pomocą mediów.  W zorganizowanie spotkania zaangażowaliśmy się my, a także Stowarzyszenie Solidarności Globalnej, Centrum Wolontariatu w Lublinie, ,,Media w służbie integracji”, ,,Zintegrejszyn”, oraz Passion TV. Poruszone zostały bardzo ciekawe zagadnienia w przekroju kilku krajów.

Punktualnie o 11 panel otworzył dr Wojciech Wciseł i przedstawił sylwetkę osoby medialnej. Wspomniał również o tym, że media o osobach, którym się w życiu nie powiodło, mówią tylko w kategoriach dramatu, sensacji i taniej pożywki dla spragnionych widowiska.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Karol Klauza, który zacytował papieża Jana Pawła II. Mówił także o różnych typach ubóstwa, z jakim borykają się najbiedniejsi, o braku ubrań, dachu nad głową i jedzenia. O braku pracy, perspektyw i chorobach.

Dyskusję prowadziła dr Olga Białek-Szwed, która pokazała, że w mediach ubodzy ukazani są, jako ludzie niezaradni, a wręcz niezdarni, którzy sami są sobie winni. Często można dostrzec, że szuka się winnych, robi nagonkę tylko po to, by znaleźć kozła ofiarnego. Niestety powodem wielu ludzkich tragedii są po prostu zrządzenia losu, wypadki, choroby, brak pracy i możliwości utrzymania się, niepełnosprawność, czy wiek niepozwalający na podjęcie jakiegokolwiek zajęcia.

Uczestnikami konferencji byli też goście z innych krajów, którzy ukazali, jak kwestia biednych poruszana jest w ich państwach. Swoje poglądy i obserwacje przedstawili: dyrektor Radia eR – ks. Mieczysław Puzewicz, prezes Centrum Wolontariatu – Jacek Wnuk, dr Thomas Moltgen – Caritas Diec. Kolonia (Niemcy), Erika Speicyte-Ruschhoff – Caritas Diec. Wilno (Litwa) oraz Oksana Tsymbaliuk – koordynatorka projektu ,,Twarze Lublina” i dziennikarka (Ukraina). Tłumaczyła Angelika Kubicka.

The following two tabs change content below.
Justyna Klimkiewicz

Justyna Klimkiewicz

Ciekawa świata i pełna energii. Patrzę na świat przez okulary w kolorze ironii 😉
Justyna Klimkiewicz

Ostatnie wpisy Justyna Klimkiewicz (zobacz wszystkie)