Ks. Mieczysław Puzewicz o pomocy osobom ubogim

ks. MieczysławPrzy okazji konferencji pt. „Media a biedni” zorganizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL na pytania dotyczące aspektu pomocy ludziom ubogim odpowiedział Redaktor Naczelny Katolickiego Radia eR – ks. Mieczysław Puzewicz. Zapytaliśmy także o integrację osób zza granicy przebywających w Lublinie w ramach projektu „Medialne forum integracji”.

Michał Abramek: Tematem dzisiejszej konferencji była kwesta roli mediów wobec osób biednych i potrzebujących. Co media powinny robić, jeśli chodzi o ten problem?

Ks. Mieczysław Puzewicz: Mamy do czynienia z różnymi mediami. Istnieją media komercyjne, państwowe, katolickie, także widzę tutaj wspólny mianownik. Bieda, która dotyka w znacznej części Polaków jest powszechna i każdy, kto kieruje jakimkolwiek medium ma z tym do czynienia i widzi, jak to wygląda. Według mnie, główną rolę spełnia dobra informacja, podawanie statystyk ilustrujących problem ludzi bezdomnych. Rolą mediów jest także pobudzanie innych instytucji do aktywności, gdyż na co dzień tkwią w martwym punkcie realizując inne programy zamiast tych, które dotyczą ludzkich problemów. Innym wymiarem jest wyrażanie solidarności międzyludzkiej, ponieważ wiele trosk ludzi dotkniętych przez biedę może być rozwiązane poprzez reakcję rodziny, sąsiadów czy znajomych. Tak rodzi się przekonanie o problemie bezdomnych jako sprawie naszego środowiska – ulicy, osiedla, bloku.

M.A.: Wobec tego, czy Radio eR jako jedna ze sztandarowych rozgłośni na Lubelszczyźnie brało udział w akcjach na rzecz osób ubogich?

M.P.: Oczywiście. Uważam, że to szczególna powinność rozgłośni katolickich, aby nie przechodzić obojętnie wobec takich tematów. Kiedy konflikt na Ukrainie przeobraził się w stadium ostrej fazy, a na kijowskim Majdanie leżeli martwi ludzie, zorganizowaliśmy na antenie zbiórkę pieniędzy od słuchaczy. Zebraliśmy łącznie kilka tysięcy złotych, które przekazaliśmy w formie wsparcia rodzinom ofiar pogrążonych w ciężkiej sytuacji. Jeśli zaś chodzi o wymiar lokalny – radio popiera akcję „Gorący Patrol”, która polega na codziennych odwiedzinach osób bezdomnych w okolicach Dworca PKP. Poprosiliśmy właścicieli restauracji lubelskich, aby na czas weekendów zaoferowali im darmowy posiłek pod postacią kotła ciepłej zupy. Początkowo została odebrana z dystansem, natomiast później okazało się, że restauratorzy chętnie organizują tego typu pomoc, co bardzo pochwalaliśmy. Reakcje słuchaczy nie były bierne. Dwie czy trzy rodziny zadeklarowały, że same przygotują posiłek, co miało odzwierciedlenie w rzeczywistości. W prywatnym mieszkaniu ugotowano przeogromną ilość ciepłej zupy, którą wolontariusze roznosili wśród bezdomnych. Wspomnę także o akcji „Dobre wakacje w dobrym towarzystwie”, gdy organizujemy zabawę i nieformalną edukację do dzieci z najbardziej zaniedbanych dzielnic Lublina. Radio ukazuje tę dzielnicę w rozmowach z jej mieszkańcami, radnymi. Dzieci mogą przekazać pozdrowienia na antenie, a wolontariusze zajmują się organizacją akcji, która trwa przez lipiec i sierpień. Ponadto Radio eR, jako jedyne na Lubelszczyźnie ma w swojej ramówce audycję poświęconą problemom cudzoziemców i uchodźców. Program ten prowadzi Ormianka, sama będąca uchodźczynią, świetnie operująca językiem polskim. Prowadzi świetne audycje, które uwypuklają te problemy, ponieważ uchodźcy to kategoria dotycząca ludzi zdefaworyzowanych, niedysponujących własnymi środkami materialnymi na początku starań o polskie obywatelstwo.

M.A.: Czy w najbliższym czasie rozgłośnia planuje nawiązać jakąś nową współpracę, jeśli chodzi o aspekt między mediami a ludźmi ubogimi?

M.P.: Jesteśmy bardzo otwarci na takie kwestie. Jeśli zbliża się jakaś inicjatywa organizowana przez Caritas, to podejmujemy partnerstwo. Wspieramy „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, która narodziła się w Lublinie i rozrosła na całą Polskę. Zapraszamy do współpracy także słuchaczy i na bieżąco relacjonujemy przebieg akcji. Na Boże Narodzenie planujemy zorganizować zbiórkę pieniędzy i żywności na rekolekcje dla bezdomnych.

M.A.: Co zaś się tyczy projektu „Medialne forum integracji” – jaki postęp osiągnął ten pomysł na integrację Polaków z cudzoziemcami?

M.P.: Koncepcja tego projektu miała kilka wymiarów. Przede wszystkim rzeczywisty, pod postacią spotkań Polaków i cudzoziemców dla wzajemnego poznania ,poprzez rozmowę, akceptację i zrozumienie. Innym wątkiem jest działanie stricte medialne w przypadku krótkich audycji informujących o samopoczuciu cudzoziemców w Lublinie. Integracja realizuje się także w przestrzeni wirtualnej, aby o tych problemach mówić na fanpage’u i portalach społecznościowych.

The following two tabs change content below.
Michał Abramek

Michał Abramek

Pochodzący z prowincjonalnego miasta w województwie lubelskim student Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założyciel Agencji Reporterskiej "PassionTV" oraz kanału "Bez Cenzury". Preferuje zamiłowanie do starej, dobrej muzyki, jaka bawiła starsze pokolenia, zapalony fan rocka progresywnego, hard rocka i muzyki awangardowej bez ustanku poszukujący nowych, ciekawych brzmień.