Konferencja „Media informacyjne” 2015

59565585283a50b81dc4„Współczesne media – media informacyjne” to temat przewodni konferencji zorganizowanej w gmachu Instytutu Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie w dniach 15-16 kwietnia 2015. W toku jej trwania przedstawione zostały aspekty mediów jako zasadniczego źródła informacji i rozrywki, a także poddano analizie kwestię informacyjności zestawionej z formalnym ukształtowaniem wypowiedzi medialnej. Główny organizator – pani profesor dr hab. Iwona Hofman wyjawiła zasadnicze powody powstania cyklu ogólnopolskich konferencji poświęconych mediom. Przy okazji zapytaliśmy ją o przyszłość mediów i możliwość dziennikarskiej aktywności każdego człowieka.

Skąd pomysł na utworzenie konferencji poświęconej współczesnym mediom?

Konferencja została utworzona siedem lat temu i wynikała z potrzeby wyraźnego zaznaczenia obszarów badawczych, którymi zajmować miał się zespół konstytutywny dla kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a także z pewnych prób przybliżenia i zdefiniowania problemów związanych z dynamiką rozwoju współczesnych mediów. Co roku konferencja zyskuje swój podtytuł przekierowujący uwagę osób zainteresowanych ku wybranym aspektom – prawnym, instytucjonalnym, językowym etc.

Czy koncepcja utworzenia wyszła bezpośrednio z Instytutu Politologii, czy może inne uczelnie miały w tym swój wkład?

Konferencja jest moim autorskim pomysłem. Na początku wydawało się, że w miarę rozwoju kierunku Dziennikarstwa istnieje potrzeba zaznaczenia autonomii badań prowadzących przez zakład dziennikarstwa, a także zaznaczenia niezależności przyszłej dyscypliny medioznawstwa, jako suwerennej metodologii dziedziny badań.

Co Państwo chcą osiągnąć poprzez niniejsze pasmo paneli dyskusyjnych?

Chcielibyśmy za każdym razem doprecyzować brzmienie hasła, czy problematu tytułowego. Jeśli mówimy o współczesnych mediach, w tym przypadku informacyjnych, to celem tej konferencji jest odpowiedź na pytanie: „Czy media informacyjne dominują nad mediami interpretującymi i opiniotwórczymi?” Stawiamy sobie także pytanie: „Od czego zależy wartość informacji unikając teorii oraz jak informacje kształtują agendę medialną oraz publiczną?”

Dla jakiej grupy osób jest skierowana idea konferencji? Bardziej do dziennikarzy z zawodu czy też właściwie każdej osoby?

Mamy zwyczaj zapraszania badaczy ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Poprzednio występowali badacze z Ukrainy, Rosji oraz Słowacji. Adresujemy konferencję do studentów, dziennikarzy, adeptów dziennikarstwa oraz szerokiego grona odbiorców, poprzez wydanie publikacji ukazującej jej przebieg, jak i korekty nanoszone w toku dyskusji. Bywa, że postawione hipotezy przy wspólnej polemice mogą legnąć w gruzach. Raporty mają na celu ukazać końcowy efekt zbliżenia do rozstrzygnięcia pewnego problemu badawczego.

Pozwolę zapytać pobocznie o konkretny temat konferencji. W jej trakcie jeden z prelegentów przybliżał zebranym wątek prowadzenia blogów zarówno przez dziennikarzy, jak i również osoby niezwiązane stricte z dziennikarstwem. Czy według Pani blogowanie godzi bezpośrednio w profesję dziennikarza licencjonowanego?

Blogi traktujemy jako reprezentację nowego gatunku dziennikarstwa internetowego. Uważam, ze nie zagraża. Musimy ten problem rozpatrywać w uwarunkowaniach prawnych, czyli niedostatku prawa mediów definiującego założenie „czym jest dziennikarstwo i kim jest dziennikarz”. Ciągle obracamy się w sferze rzeczywistości medialnej w modelu zdominowanym przez media drukowane. Media internetowe, ich dynamika i rozwój spowodowały, że inaczej postrzega się zawód dziennikarza. Blogowanie w żaden sposób nie zagraża. To element rzeczywistości mediów internetowych. Ich jakość wymaga weryfikacji przez prawodawcę w kierunku ustanowienia o tym, co dziś jest dziennikarstwem.

Myśli Pani, że dziennikarstwo, jako dziedzina uprawiana przez ludzi może po pewnym czasie przestać istnieć? Dzisiaj mamy do czynienia z osobami, które nie są z tym tematem obyte i nie mają zamiaru po niego sięgnąć w praktyce.

Mówi się bardziej o kryzysie mediów niż dziennikarstwa. Powiedziałabym, że to są sądy przedwczesne. Kryzys mediów dotyczy kryzysu jakości przekazu ze zwrotem ku dziennikarstwu poważnemu. Wiąże się on z jakością kształcenia dziennikarzy, co wpływa na umiejętność, etykę i prawne aspekty tego zawodu. Uważam, że zawód dziennikarza ma przed sobą przyszłość. Możemy mówić jednak, że może to ulec redefinicji dziennikarza w kierunku wielofunkcyjności gwarantowanej kształceniem.

Rozmawiał Michał Abramek

The following two tabs change content below.
Michał Abramek

Michał Abramek

Pochodzący z prowincjonalnego miasta w województwie lubelskim student Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założyciel Agencji Reporterskiej "PassionTV" oraz kanału "Bez Cenzury". Preferuje zamiłowanie do starej, dobrej muzyki, jaka bawiła starsze pokolenia, zapalony fan rocka progresywnego, hard rocka i muzyki awangardowej bez ustanku poszukujący nowych, ciekawych brzmień.