IV Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

retorykaKatedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarskiej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Koło Naukowe studentów Retoryki stosowanej zapraszają studentów do zgłaszania się na IV  Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski. Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z czterech kategorii: artystycznej, retorycznej, interpretacji tekstu biblijnego i wypowiedzi improwizowanej.

Zgłoszenie  udziału w konkursie należy przesłać do 28 lutego na adres e-mail: retorzy@student.kul.pl.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, uczelnię, kierunek i rok studiów, wybraną kategorię (w przypadku kategorii artystycznej – należy podać także autora i tytuł wybranego utworu literackiego, w przypadku kategorii biblijnej – określić, który fragment Pisma Świętego zostaje wybrany do interpretacji).

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: 1. artystycznej, 2. retorycznej, 3. interpretacji tekstu biblijnego i 4. wypowiedzi improwizowanej. Uczestnik bierze udział w jednej, wybranej przez siebie kategorii.

W zależności od wybranej kategorii na konkursie należy: 1. przedstawić z pamięci przygotowaną mowę retoryczną na dowolny, wybrany przez siebie temat (kategoria retoryczna), 2. przedstawić z pamięci wybrany tekst literacki (kategoria artystyczna), 3. zapoznać się wcześniej (od 10 lutego 2014) z przygotowanymi przez organizatorów tematami i po wylosowaniu w trakcie konkursu określonego tematu i krótkim (1. min) przygotowaniu przedstawić mowę improwizowaną na ten temat (kategoria wypowiedzi improwizowanej), 4. przedstawić z pamięci wybrany fragment Pisma Świętego (kategoria interpretacji tekstu biblijnego).

Tekst prezentowany w kategorii artystycznej może należeć do dowolnego gatunku literackiego. Czas przedstawienia (we wszystkich kategoriach) wynosi maksymalnie do 7 minut.

Oceniany będzie: sposób interpretacji (czytelność intencji, konsekwencja w prowadzeniu tekstu, sposób mówienia: wyrazistość, poprawność artykulacyjna, słyszalność, tempo, rytm wypowiedzi, stosowane pauzy, akcent, intonacja, dynamika wypowiedzi, przekaz emocji, stosowane gesty i mimika, opanowanie tremy. W przypadku kategorii retorycznej i improwizowanej oceniana będzie także inwencja, kompozycja tekstu, argumentacja, słownictwo i sprawność w budowaniu zdań złożonych.

Konkurs odbędzie się 4 marca 2014 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (sala 1031) o godz. 14.

The following two tabs change content below.
Magdalena Gładysz

Magdalena Gładysz

Kierownik działu: Reklama, PR i kontakt z mediami
Pasjonatka książek reportażowych i historycznych. Fotograf - amator. Jedna z największych fanek "Czasu honoru". Zaczytana w blogach, które są dla niej źródłem inspiracji do własnej twórczości, zarówno dziennikarskiej jak i artystycznej. Kobieta gotowa stawić czoła nowym wyzwaniom, jak na przykład kierowanie działem "Promocji i PR".
Magdalena Gładysz

Ostatnie wpisy Magdalena Gładysz (zobacz wszystkie)