Islam a chrześcijaństwo – pokój czy terroryzm?

Islam – słowo wywołujące ciarki na plecach i nocne koszmary o wybuchających bombach i niewinnych ludziach, którzy giną w imię Allaha. Wychodząc z propagandowego i stereotypowego myślenia, zaprzeczyć nie można temu, że ludzie wyznający islam są równi wyznawcom każdej innej religii.

 

Czy dialog jest możliwy?

W minioną niedzielę, 28 stycznia w amfiteatrze pod kościołem braci Kapucynów przy alei Kraśnickiej 76, odbywa się wykład „Islam a chrześcijaństwo – czy dialog jest możliwy?”. Spotkanie prowadzi prof. Eugeniusz Sakowicz – teolog i religioznawca, wykładowca UKSW. Profesor Sakowicz jest konsultorem Rady do Spraw Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski, rozpatrującym sprawy dialogu międzyreligijnego oraz autorem wielu książek.

 

 

„Dla chrześcijanina nie ma alternatywy – bo jeżeli nie dialog to co?”

Bazylika grobu Jezusa Chrystusa to miejsce święte, którego gospodarzami są prawosławni, katolicy, koptowie czy Ormianie. Wejście do świątyni jest własnością muzułmanów. Przez wiele lat, potomkowie dwóch zwaśnionych muzułmańskich rodów otwierali wrota wcześnie rano i zamykali wieczorem. Kościół rzymskokatolicki oraz inne kościoły podejmowali próby odzyskania drzwi – chcieli za nie zapłacić. „Dla dialogu nie ma alternatywny. Wszelkie głosy piewców lęku, strachu czy trwogi przed islamem, przed drugim człowiekiem, giną kiedy stajemy przed przesłaniem Grobu Pańskiego odnoszącego się do tych właśnie drzwi. To jest jakaś ogromna tajemnica. Myślę że muzułmanie do końca świata nie odstąpią prawa do nich, a my pokornie będziemy prosić ich – otwórzcie nam te drzwi” – powiedział prowadzący.

„Chrześcijaństwo jest religią miłości, co nie oznacza naiwności, głupoty czy niezdrowego pacyfizmu”.

W każdym dialogu należy być realistą. W sensie teologicznym, z wyznawcami innych religii do porozumienia nie dojdziemy nigdy. Islam uważa, że my, chrześcijanie, zdradziliśmy prawdziwe objawienie. Wiemy o tym, ale czy to ma skłaniać nas do nienawiści względem drugiego człowieka? Dla chrześcijanina największym autorytetem powinno być magisterium Kościoła, a także nasza własna refleksja nad Ewangelią czy nad znakiem krzyża – to wszystko uczy nas poprawnych relacji z drugim człowiekiem. Dialog jest częścią misji ewangelizacyjnej kościoła. Kiedy prowadzimy dialog, musimy być sobą. Nie możemy więc skrywać swojej wiary czy lękać się zrobić znak krzyża w obecności wyznawcy innej religii, a często boimy się być tym, kim jesteśmy. Istotą dialogu jest tak zwany fundament antropologiczny, nie ma różnicy między człowiekiem (w sensie bytowym). „Twierdzenie, że ludzie różnią się od siebie w istocie człowieczeństwa, to jest tylko krok do tego by zakładać obozy koncentracyjne. Słuchając przekazów medialnych, wielokrotnie możemy usłyszeć że bóg islamu nie jest tym samym bogiem co bóg chrześcijaństwa – jeżeli ktokolwiek uważający się za chrześcijanina wypowiada te słowa, mówi je niezgodnie z nauczaniem kościoła” – mówił profesor. Biorąc pod uwagę istotę wiary chrześcijańskiej, Jezus Chrystus upodobnił się do każdego człowieka. Gdyby nie upodobnił się do muzułmanina, nie byłby Bogiem. Sam Jan Paweł II wypowiedział kiedyś niesamowite zdanie – „Duch Święty jest obecny w religiach niechrześcijańskich”. Warto zastanowić się, czy jeśli ktoś nie jest chrześcijaninem a czyni dobrze, to czy nie są impulsy działania Ducha Świętego. Dialog między religiami nie wynika z naiwności; należy być świadomym zagrożeń. Zamiast krzyczeć o nienawiści, powinniśmy zadać sobie pytanie: czy chrześcijanie, żydzi, muzułmanie – dzieci jednego Abrahama – podjęli jakieś wspólne działanie? Często boimy się integracji religijnej zapominając o tym, że Jezus umarł za każdego człowieka, również za takiego, który chce połamać krzyż.

W gruncie rzeczy nie ma takiego czegoś jak dialog islamu i chrześcijaństwa – dialog to nie spotkanie ideologii, to spotkanie ludzi. Możemy być wobec siebie uprzejmi, mili czy pełni nienawiści. Podstawą każdej relacji jest szacunek.

The following two tabs change content below.
Avatar

Angelika Cygal

e-mail: cygalangelika@gmail.com
Avatar

Ostatnie wpisy Angelika Cygal (zobacz wszystkie)