Historia obchodów Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek

źródło:biznesistyl.pl
źródło:biznesistyl.pl

Obchodzona dziś uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się z czci oddawanej męczennikom, którzy umarli za Chrystusa.  Początkowo świętowano w dniu śmierci męczennika, ale rozpowszechnienie relikwii i rozprzestrzenianie kultu danej osoby sprawiło, że uroczystości było zbyło wiele.  Wśród ludności panowało jednak przekonanie, że każdemu z nich należy oddać cześć, dlatego zaczęto obchodzić dzień wszystkich męczenników.

Wszystko swój początek miało w 610 roku, kiedy papież Bonifacy IV  poświęcił nowo otrzymany pogański Panteon na kościół Matki Bożej Męczenników i kazał złożyć w nim relikwie osób, które umarły za wiarę. Po tej uroczystości święto wszystkich męczenników zaczęto obchodzić 13 maja. Data ta jednak była niefortunna, bowiem  Rzym przyjmując rzesze pielgrzymów na początku wiosny nie był w stanie ich wykarmić. Dlatego też papież Grzegorz III w 731 roku przeniósł święto na 1 listopada. Ponad sto lat później potwierdził to papież Grzegorz IV, który ten dzień zarządził świętem wszystkich męczenników i wszystkich świętych. Ostatecznie święto Wszystkich Świętych ustanowił papież Jan XI w 935 roku. Co ciekawe, czas uroczystości odpowiada według sprawozdania Mojżeszowego początkowi potopu. Można więc również przypuszczać, że początki święta mogą wiązać się ze składaniem hołdu zmarłym podczas kataklizmu.

Uroczystość Wszystkich Świętych przetrwała, aż do naszych czasów. Nawet w czasach PRL-u był to dzień wolny od pracy. Starano się jednak, by nie miała ona wydźwięku religijnego i używano nazwy: Wszystkich Zmarłych lub Święta Zmarłych. Do dziś można spotkać osoby, który posługują się właśnie tymi określeniami.

2 listopada będziemy obchodzić Dzień Zaduszny, podczas którego modlimy się za dusze naszych bliskich zmarłych. Tradycję takich obrzędów możemy znaleźć już w Starym Testamencie, w którym występują księgi z imionami nieżyjących. Inicjatorem obchodów święta wszystkich zmarłych był opat Odilon, który sądził, że w ten sposób uda się wyeliminować pogańskie zwyczaje. Uroczystość tę potwierdził oficjalnie papież Sylwester II.

Od wieków 1 i 2 listopada są dniem zadumy, wyciszenia oraz rozmyślania o życiu i śmierci. Odwiedzając w tym roku groby naszych bliźnich starajmy się o tym pamiętać. Uszanujmy cmentarze oraz dajmy sobie czas na modlitwę i osobiste wspomnienia.

The following two tabs change content below.

Napisz komentarz