Głosowanie w Plebiscycie MediaTory 2015 rozpoczęte!

picStudenci dziennikarstwa z 21 uczelni w całej Polsce już od 7 października mogą wybierać laureatów 9. edycji Plebiscytu MediaTory – Studenckie Nagrody Dziennikarskie. Do głosowania uprawnionych jest ponad 10 tysięcy studentów. Zwycięzców poznamy na uroczystej Gali Finałowej 28 listopada w Auditorium Maximum UJ w Krakowie.

Studenci dziennikarstwa, podczas wykładów na swojej uczelni, mogą głosować na dziennikarzy i ludzi mediów, których działalność w ubiegłym roku akademickim uznali za godną naśladowania. Uprawnieni do głosowania z 21 uczelni w Polsce będą mogli oddać głos na dziennikarzy nominowanych w ośmiu kategoriach: NawigaTOR, TORpeda, DetonaTOR, AkumulaTOR, ObserwaTOR, ProwokaTOR, InicjaTOR i ReformaTOR. W każdej z kategorii znajdują się nazwiska lub redakcje, które zostały wyłonione z propozycji nadsyłanych przez uczelnie partnerskie przez cały rok.

Studenci wskażą również swój AuTORytet – dziennikarza, od którego mogą uczyć się rzetelności, profesjonalizmu i najwyższych standardów. Na karcie do głosowania znajduje się puste miejsce, gdzie każdy student może wpisać nazwisko osoby, którą uważa za swój dziennikarski wzór. Podczas głosowania w tej kategorii posłużyć się można także listą 14 pomocniczych propozycji. Nagroda ta przyznawana jest za całokształt pracy dziennikarskiej, a laureat w tej kategorii zostanie ogłoszony już 12 listopada.

Głosowanie w Plebiscycie potrwa do 21 października, a wszystkich zwycięzców poznamy 28 listopada podczas uroczystej gali w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
(TUTAJ pełna lista nominowanych)

Organizatorami 9. edycji Plebiscytu są: Stowarzyszenie MediaTory oraz Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa UJ. Współorganizatorem Plebiscytu jest Uniwersytet Jagielloński, a Sponsorem Głównym – Fundacja Seriatim.

Narzędzia wspomagające monitoring mediów udostępnia Instytut Monitorowania Mediów.

(TUTAJ można zobaczyć laureatów 8 edycji.)

The following two tabs change content below.