Dziewczyny i wojsko

platerowki_2Podczas II wojny światowej rząd radziecki, na prośbę Związku Patriotów Polskich w ZSRR, utworzył polską dywizję imienia Tadeusza Kościuszki. Celem jej utworzenia była walka z Armią Czerwoną przeciwko wojskom niemieckim. Odział formowano przez maj i czerwiec 1943 roku. Do służby licznie zgłaszały się kobiety. Ich ilość była tak duża, że uformowano specjalny                                                                             batalion.

Pancerna Brygada Warszawska imienia Bohaterów Westerplatte została uformowana na bazie 1 Pułku Czołgów w obozie biełoomuckim pod Sielcami z rozkazu dowódcy 1 Korpusu PSZ w ZSRR nr 1 z 19 sierpnia 1943. Zaprzysiężenia dokonano w obozie sieleckim 11 listopada 1943. Przysięga uzupełnień odbyła się w Siekierzycach 1 czerwca 1944.

żołnierzeDo obozu w Sielcach zgłaszało się coraz więcej kobiet tak, że pojawił się problem co z nimi zrobić. Pułkownik Zygmunt Berling znalazł jednak wyjście – powołał Samodzielny Batalion Kobiecy imienia Emilii Plater. Służyły w nim ochotniczki. Poza nim dziewczyny powoływano do służb pomocniczych, sztabu dywizji i oddziałów, do których zalicza się oddział polityczny, ale również kwatermistrzostwo, pralnie, łączność, służbę zdrowia i warsztaty krawieckie.

Praca dziewczyn w szeregach wojskowych sprowadzała się do służby sanitarnej, łączności, wywiadu, walki na froncie oraz w aparacie politycznym. Pierwsza Warszawska Brygada Pancerna imienia Bohaterów Westerplatte wymagała od żołnierzy specjalnych umiejętności fizycznych i umysłowych. Mimo tych trudności kobiety dobrze dawały sobie radę, czasem nawet lepiej niż mężczyźni. Odznaczały się rzetelnością w wykonywaniu powierzonych im zadań, odwagą i poświęceniem.

obraz

Podczas operacji przedostania się pułku Pierwszej Brygady Pancernej w 1944 roku na polską stronę, widok kobiet w mundurach wywoływał zdziwienie. Z jednej strony użalano się nad niedolą i trudnościami, jakie niesie za sobą służba żołnierska dla kobiety, ale z drugiej strony zazdroszczono im i pytano o to, jak można się zaciągnąć. Obecność przedstawicielek płci pięknej w wojsku świadczyła o tym, jak droga była dla nich ojczyzna.

Niektóre zaangażowania kobiet w służbę:
Sierż. Janina Łażewska i sierż. Lucyna Pankoninówna pracowały w Wydziale ewidencji sztabu brygady. Sierż. Zofia Faustówna pracowała w Punkcie medycznym. Kpr. Genowefa Niewczasówna pracowała przy obsłudze przenośnej radiostacji, za walki dostała odznaczenie bojowe. Jadwiga Wojtalowa pomagała partyzantom i razem z córką wyhaftowała polski sztandar. Plut. Zofia Pankoninówna brała udział w walce przeciwko Armii Czerwonej.

The following two tabs change content below.
Anna Sabat

Anna Sabat

Psychologia i duchowość- tym się interesuję. Lubie spotykać się ze znajomymi, gotować z nimi i wspólnie podróżować. Przelewam swoje myśli na papier i tworze nowe teksty. 😉

Napisz komentarz