„Dziennikarz to nie zawód, to charakter”. Sprawozdanie z Jubileuszu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na KUL-u

IMG_4297
fot. Mateusz Ostrowski

Jak powinny wyglądać studia dziennikarstwa i komunikacji społecznej? Jakie zadania zdania stoją przed współczesnym dziennikarzem i z jakimi problemami musi się mierzyć? W jakim kierunku zmierzają czołowe media? Czy uniwersytety potrafią kształcić  młodych dziennikarzy? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć znamienici specjaliści zaproszeni na Ogólnopolską Sesję Naukową pt: „Czy dziennikarstwa można nauczyć?” zorganizowaną 8 października 2013 roku z okazji 5-lecia Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz 20-lecia Podyplomowego Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa.

Wśród przybyłych gości byli m.in. Janusz Braun (Prezes Telewizji Polskiej), dr hab. Stanisław Jędrzejewski (prof. ALK – Przewodniczący Rady Nadzorczej PR SA), prof. Andrzej Jurga, bp dr Adam Lepa, ks. Dr Ireneusz Skubiś i ks. dr hab. Michał Drożdż, którzy w wystąpieniach podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem oraz osobistymi obserwacjami.

Sesję otworzył Prorektor ds. Studenckich Krzytof Narecki, który w uroczystym wprowadzeniu przypomniał maksymę Hipokratesa: „Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile„. Słowa starożytnego filozofa miały wskazać zebranym, że dziennikarstwo jest sztuką, którą wciąż trzeba zgłębiać i nad którą należy dyskutować.
Następnie głos zabrał gospodarz spotkania, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  ks. prof. dr hab. Stanisław Fel, który w krótkim wystąpieniu przypomniał historię powstania Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

IMG_4352
fot. Mateusz Ostrowski

Po przemówieniach nastąpiło oficjalne odznaczenie dwóch zasłużonych dla dziennikarstwa na KUL-u profesorów, założyciela najpierw Podyplomowego Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa, a następnie kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ks. prof. dr hab. Leona Dyczewskiego oraz prof. Andrzeja Jurgi. Wśród wyróżnionych znalazła się również najlepsza absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – Adrianna Kucharska, która jako druga w historii otrzymała pierścień primusa.

Po wręczaniu odznaczeń głos zabrał, prowadzący tę część sesji, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – prof. dr hab. Karol Klauza, który powitał wszystkich zebranych i przedstawił dalszy program spotkania.

Następnie swoje wystąpienie na temat perspektyw dla mediów i dziennikarstwa miał Ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski, który starał się pokazać istotę dziennikarstwa. Omówione przez księdza profesora  przykłady rozwoju mediów oraz problemy z jakim styka się współczesne dziennikarstwo miały na celu wskazanie na jakich płaszczyznach rozwija się dzisiejszy przemysł medialny. W konkluzji  Ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski przypomniał, że dobry dziennikarz to dobry człowiek, który za pomocą mediów pomaga ludziom i utrwala więzi międzyludzkie.
W odpowiedzi na wystąpienia księdza profesora głos zabrał prof. Andrzej Jurga, który przedstawił krytyczną ocenę współczesnych mediów i zaznaczył, że człowiek przestrzega tylko pierwszego prawa biologicznego (ucieczka lub walka), które go ogranicza. Sposobem na właściwe funkcjonowanie musi być więc ustabilizowany system wartości.

Po wystąpieniach odznaczonych prelegentów rozpoczął się panel dyskusyjny, który prowadził dr hab. Robert Szwed. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Telewizji Polskiej – Janusz Braun, który przestawił tezę, iż media pełnią rolę współczesnej religii. W podsumowaniu dodał, że posuwamy się coraz bardziej w kierunku cachowania contentu, lecz musimy pamiętać o tym, że nie każdy content da się scachować. Następnie swoje zdanie na temat przyszłości mediów przedstawił dr hab. Stanisław Jędrzejewski. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że „dziennikarstwo jest, ale nie ma dziennikarzy, a są tylko ludzie mediów” oraz, że „dziennikarz to nie zawód, to charakter”. Po profesorze ALK swoje wystąpienia miał prof. Andrzej Jurga, który podczas swojej wypowiedzi starał się pokazać jak wielkie różnice dzielą kino amerykańskie i europejskie. Zaznaczył, że „film istnieje tylko jeśli jest publiczność, bez niej to tylko taśma filmowa.” W tym zdaniu profesor zawarł problem jaki dotyka kino europejskie; produkcje tworzone na Starym Kontynencie są kiepskie i nikt ich nie ogląda.
Kolejnym prelegentem był ks. Dr Ireneusz Skubiś, który przedstawił zasady działania mediów katolickich. W swoim wystąpieniu opierał się na przykładzie Niedzieli (której jest redaktorem naczelnym) i na mediach internetowych. Przedostatni zabrał głos ks. dr hab. Michał Drożdż, który przybliżył charakterystykę działania uczelni kształcących młodych dziennikarzy. Podkreślał, że należy często zmieniać programy kształcenia, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku medialnego. Jednocześnie wyraził żal, że nie przeprowadza się kształcenia medialnego na poziomie podstawowym oraz średnim. Na zakończenie wystąpień specjalistów swoje zdanie na temat wartość przekazu telewizyjnego przedstawił dr hab. Jacek Dąbała. W swojej wypowiedzi dał bardzo dużo tematów do przemyśleń, m.in. Czyja jest wartość przekazu medialnego najbardziej. W podsumowaniu profesor zaznaczył, iż studia dziennikarskie powinny być pięcioletnie i powinny przygotowywać do kształtowania świadomości i odpowiedzialności dziennikarza.

IMG_4367
fot. Mateusz Ostrowski

Po wystąpieniu prelegentów miała miejsce dyskusja, w której udział brali nie tylko zaproszeni specjaliści, ale również zebrani uczestnicy sesji. Wśród omawianych tematów pojawiła się kwestia KRRiTV oraz jej przepisów dotyczących przeznaczenia czasu antenowego na produkcje polskie i europejskie, kwestia misyjności Telewizji Polskiej oraz kwestia nauki krytyczności. W odpowiedziach na zadane pytania wyłonił się obraz dobrego dziennikarza, czyli takiego, który dąży do prawdy i działa dla dobra drugiego człowiek.

Sesję jubileuszową zakończyły gorące brawa, które wyraziły podziękowanie gościom, a także władzom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu za uroczystość 5-lecia Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz 20-lecia Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

The following two tabs change content below.