Polska Szkoła Human Resources

W dniach 23-25 maja bieżącego roku w Nasutowie odbędzie się ósma edycja ogólnopolskiego projektu szkoleniowego Polska Szkoła Human Resources powstałego z ramienia organizacji studenckiej AEGEE Lublin. W tych dniach dla uczestników zorganizowane będą liczne warsztaty z zakresu trenerstwa, coachingu oraz HR. Harmonogram projektu będzie urozmaicony także przez szkolenie z grafologii.

IV Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarskiej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Koło Naukowe studentów Retoryki stosowanej zapraszają studentów do zgłaszania się na IV  Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski. Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z czterech kategorii: artystycznej, retorycznej, interpretacji tekstu biblijnego i wypowiedzi improwizowanej.

Nasz patronat: List Cichego Przyjaciela

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki KUL, przy współpracy z naszą redakcją oraz ze studentami działającymi w programie „Projektor – wolontariat studencki” po raz trzeci organizuje akcję pod hasłem „List Cichego Przyjaciela”. Wystarczy napisać list, który będzie pełen ciepła, podniesie chore dzieci na duchu i pomoże im w trudnym procesie leczenia. Takie pisane własnoręcznie prezenty otrzymają dzieci z wybranych szpitali w Polsce w czasie Świąt Bożego Narodzenia.