7 grudnia – Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

aeroplan7 grudnia stanowi rocznicę znanego wszystkim ataku na Pearl Harbor. Właśnie tego dnia w 1941 roku Japończycy zaatakowali niespodziewanie Stany Zjednoczone. Tego dnia obchodzimy również Dzień Lotnictwa Cywilnego. Co to takiego? O tym dalej…

Lotnictwo cywilne obejmuje wszystkie rodzaje lotnictwa. Wyjątek stanowi jedynie lotnictwo państwowe. Zaliczają się do niego wojskowe statki powietrzne Sił Zbrojnych RP oraz Straży Granicznej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. W jego skład wchodzą także lotniska wykorzystywane wyłącznie do startów i lądowań samolotów państwowych. Przepisy prawa lotniczego stosuje się w prawie lotnictwa cywilnego, ale państwowego już nie. Występują jednak liczne wyjątki od ustawy. Przepisy, które dotyczą lotnictwa cywilnego, są identyczne we wszystkich państwach.

Minister właściwy do spraw transportu jest naczelnym organem rządowym w zakresie lotnictwa cywilnego. Dziś wszystkim jednostkom, pracującym w tej dziedzinie, życzymy wysokich lotów! 7 grudnia – Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego.

The following two tabs change content below.
Katarzyna Leszczyńska

Katarzyna Leszczyńska

W Coś Nowego: tańczę, śpiewam, recytuję. Po prostu Kasia.