29 listopada – Dzień Chorążego

skanuj0012Chorąży jest to nazwa stopnia w korpusie podoficerskim. Jest to ranga wyższa od młodszego chorążego, a niższa od starszego chorążego. W historii jednak nazwa ta miała różne znaczenia. Zatem po krótce…

W średniowiecznej Polsce chorąży był rycerzem, którego zadaniem było trzymanie chorągwi swojego oddziału, księcia lubi ziemi. Później pod tą nazwą krył się urzędnik podporządkowany kasztelanowi. W oddziałach wojskowych chorąży występuje od 1589 roku. Początkowo jednak nie był rangą oficerską, a podobnie jak w średniowieczu – nazywano tak osobę, noszącą chorągiew.

29 listopada – Dzień Chorążego.

The following two tabs change content below.
Katarzyna Leszczyńska

Katarzyna Leszczyńska

W Coś Nowego: tańczę, śpiewam, recytuję. Po prostu Kasia.

Napisz komentarz