22 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ CAPS LOCKA, ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB JĄKAJĄCYCH SIĘ

caps lockWŁĄCZYŁAM PRZED CHWILĄ PRZEZ PRZYPADEK CAPS LOCKA. OTWIERAM KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH, A TAM DZIEŃ CAPS LOCKA. CO WY NA TO, ŻEBY DZISIAJ PISAĆ DUŻYMI LITERAMI?

MUSZĘ WYJAŚNIAĆ, CZYM JEST CAPS LOCK? DLA NIEŚWIADOMYCH POKRÓTCE. CAPS LOCK JEST JEDNYM Z KLAWISZY KLAWIATURY KOMPUTERA. NACIŚNIĘCIE GO WŁĄCZA TRYB PISANIA WIELKIMI LITERAMI. SYGNALIZOWANY JEST ZAZWYCZAJ ZAPALENIEM SIĘ DIODY NA KLAWIATURZE.

22 PAŹDZIERNIKA OBCHODZIMY RÓWNIEŻ DZIEŃ OSÓB JĄKAJĄCYCH SIĘ. SĄ TO OSOBY Z ZABURZENIAMI MOWY. NAJCZĘŚCIEJ CHARAKTERYZUJĄ SIĘ ONE CZĘSTYMI POWTÓRZENIAMI LUB PRZEDŁUŻANIEM DŹWIĘKÓW. TAKIM OSOBOM CZĘSTO TOWARZYSZY STRES, ZWŁASZCZA PODCZAS PRZEMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. JĄKANIE SIĘ JEST UZNANE ZA WADĘ WYMOWY W PRZYPADKU, GDY JEGO STOPIEŃ JEST ZAAWANSOWANY. DZIEJE SIĘ TAK WTEDY, GDY ZAKŁÓCA ONO PŁYNNOŚĆ MÓWIENIA. JĄKANIE MOŻE BYĆ WRODZONE LUB NABYTE. ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB JĄKAJĄCYCH USTANOWIONY ZOSTAŁ W 1998 ROKU PRZEZ MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE JĄKAJĄCYCH SIĘ. MA NA CELU ZWRÓCENIE UWAGI SPOŁECZEŃSTWA NA PROBLEM, JAKIM JEST JĄKANIE ORAZ JEGO SKOMPLIKOWANĄ MATERIĘ. SYMBOLEM WYŻEJ WYMIENIONEGO STOWARZYSZENIA JEST ZIELONA WSTĄŻKA.

The following two tabs change content below.
Katarzyna Leszczyńska

Katarzyna Leszczyńska

W Coś Nowego: tańczę, śpiewam, recytuję. Po prostu Kasia.