17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

homelessSokrates mawiał: „Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęściem ubóstwo niż choroba.” Mimo wszystko jednak ubóstwo jest istotnym problemem naszego świata. Może mieć ono wiele odmian. Bieda w sensie ekonomicznym, ubóstwo językowe, a także ubóstwo w znaczeniu religijnym. Każde z nich jest inne i każde ma inne znaczenie. Dlatego warto przyjrzeć im się bliżej.

Ubóstwo w sensie ekonomicznym lub socjologicznym polega na stałym braku dostatecznych środków materialnych. Ludzie biedni na ogół cierpią na brak jedzenia, ubrań, schronienia, czy też transportu. Bardzo często traktowani  są w sposób niehumanitarny i uważani za margines społeczny. W dzisiejszych czasach na porządku dziennym jest patrzenie na człowieka ze strony materialnej. Na drugi plan schodzi wnętrze i dobroć.

Kolejny typ ubóstwa powinien być obcy przyszłym dziennikarzom. Chodzi o język, styl i dorobek naukowy. Trudno jest się ładnie wypowiedzieć, jeżeli nie zna się różnych wyrazów i nie ma się pojęcia o gramatyce. Pamiętajmy, żeby czytać jak najwięcej książek. Pobudzą one nie tylko naszą wyobraźnię, ale również udoskonalą zasób słownictwa i styl pisania.

Ostatni rodzaj ubóstwa ma nieco bardziej pozytywny wydźwięk niż dwa poprzednie. Jest on nazywany cnotą moralną – polega na pozostawaniu w oderwaniu od potrzeb materialnych i dóbr ziemskich. Jest to totalne przeciwieństwo materialnego patrzenia na drugą osobę. W człowieku trzeba doszukiwać się piękna wewnętrznego i wysuwać na pierwszy plan sferę duchową. Prawdziwe i świadome ubóstwo bowiem prowadzi do szczęścia.

Dziś zatem starajmy się postępować zgodnie z ostatnią kategorią ubóstwa. Zwracajmy innym uwagę na problemy ludzi wcale nie gorszych od nas, ale biedniejszych. Pieniądze bowiem nie powinny decydować o życiu drugiego człowieka, ani o jego akceptowalności w społeczeństwie. 17 października –  Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.

The following two tabs change content below.
Katarzyna Leszczyńska

Katarzyna Leszczyńska

W Coś Nowego: tańczę, śpiewam, recytuję. Po prostu Kasia.