15 listopada – Święto Wojskowego Centrum Geograficznego

militaryWojskowe Centrum Geograficzne ma wiele, bardzo odpowiedzialnych zadań. Jest jednostką organizacyjną, przeznaczoną do realizacji zadań zabezpieczenia geograficznego Sił Zbrojnych RP. Zabezpiecza również komórki organizacyjne MON w zakresie zbierania i przetwarzania informacji o konkretnym terenie. Robi jeszcze wiele innych niesamowicie istotnych rzeczy. Dziś obchodzi swoje święto. 15 listopada – Święto Wojskowego Centrum Geograficznego.

Konkretne zadania Wojskowego Centrum Geograficznego:

  1. Zbieranie i przetwarzanie informacji geograficznych o terenie.
  2. Wykonywanie analiz geograficznych na potrzeby Sił  Zbrojnych RP.
  3. Wytwarzanie nowych i aktualizacja wytworzonych już produktów geograficznych (numerycznych i analogowych) na potrzeby Sił Zbrojnych RP.
  4. Utrzymywanie i udostępnianie materiałów wojskowego zasobu geograficznego.
  5. Zapewnienie wymaganych zdolności w zakresie gromadzenia i analizy informacji geograficznej, doradztwa kartograficznego w zakresie geografii, kartografii wojskowej i zobrazowań satelitarnych.
  6. Realizacja zadań w zakresie utrzymywanie stałej oraz osiągania wyższych stanów gotowości bojowej i mobilizacyjnej Centrum.
  7. Eksploatacja i udostępnianie danych systemu informatycznego Serwera Informacji i Usług Geograficznych pk. Geoserwer.

/ informacje zaczerpnięte ze strony: www.wcg.wp.mil.pl

 

The following two tabs change content below.
Katarzyna Leszczyńska

Katarzyna Leszczyńska

W Coś Nowego: tańczę, śpiewam, recytuję. Po prostu Kasia.

Napisz komentarz